Oferta

Alarmy

Alarmy (Systemy Alarmowe)

Uniemożliwiają przedostanie się do obiektu w sposób niezauważony osób niepowołanych.

Wyposażone w czujki ruchu, czujki otwarcia okien i drzwi, czujki stłuczenia szkła, czujki wstrząsowe, zewnętrzne bariery podczerwieni, dodatkowo w przyciski napadowe.

Obsługiwane za pomocą klawiatur lub bezprzewodowych pilotów, uzbrajane i rozbrajane automatycznie.

Sygnalizują optycznie i akustycznie sytuacje alarmowe, przekazują sygnał do stacji monitorującej drogą telefoniczną, radiową lub za pomocą nadajników gsm.

TV przemysłowa

TV przemysłowa

Obserwacja i rejestracja zdarzeń na ekranie monitora telewizyjnego.

Kamery monochromatyczne, kolorowe lub dualne (typu dzień - noc).

Zapis obrazu na twardym dysku rejestratora lub komputera, wyposażonego w kartę do rejestracji obrazu.

Bezprzewodowe nadajniki obrazu do przesyłania wizji w miejscach bez możliwości ułożenia przewodów.

Możliwy podgląd przez internet.

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Ogranicza dostęp do wybranych pomieszczeń za pomocą sterowanych zamków elektromagetycznych.

Ogranicza dostęp do pomieszczeń dla niektórych osób w określonym czasie.

Wyposażona w klawiatury do wprowadzenia kodów dostępu, czytniki na karty zbliżeniowe lub czytniki biometryczne.

Wraz z odpowiednim oprogramowaniem może stać się systemem rejestracji czasu pracy.

Systemy pożarowe

Systemy pożarowe

Wykrywają pożar w jego najwcześniejszym stadium, niezauważalnym gołym okiem.

Pracują w oparciu o czujki dymu różnego typu, czujki termiczne, liniowe czujki dymu o dużym zasięgu.

Dozorują obiekty w sposób ciągły, wyposażone są w zasilacze awaryjne.

Sygnalizują optycznie i akustycznie alarm pożarowy, przekazują sygnał do straży pożarnej drogą telefoniczną i radiową.

Łączność

Łączność

Centrale telefoniczne wyposażone w identyfikację numeru dzwoniącego, pełną taryfikację, zapowiedź słowną lub dostęp bezpośredni (DDI).

Centrale analogowe lub cyfrowe, prcujące na liniach analogowych lub ISDN.

Pełne możliwości obsługi przez użytkownika, kody dostępu do linii telefonicznych, blokady.